Select Page

Am încheiat cu succes implementarea proiectului finanțat prin POS CCE!

Astăzi, 6 Iunie 2014 am încheiat implementarea proiectului Creșterea competitivității economice a BlueNote Communications SA prin implementarea platformei electronice de vânzare și livrare servicii SCADA co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1424/332/20.12.2013, încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE.

Proiectul s-a implementat în Iaşi, în perioada 23.12.2013-06.06.2014 și a avut o valoare de 380.704,8 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 151.214 lei.

Indicatorul de realizare de 6 module funcționale ale sistemului informatic (ale platformei) a fost îndeplinit în proporție de 100%.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro