Select Page

Gestionarea DEEE

În calitate de producător și importator de echipamente electronice, ne asumăm și încurajăm conștientizarea responsabilității ecologice, și participăm activ la aceasta.

BlueNote Communications este înregistrată în Registrul producătorilor EEE (echipamente electrice și electronice) sub numărul RO – 2017 – 12 – EEE – 2996 – I, pentru categoriile EEE 3 – echipamente informatice și de telecomunicații și 9 – instrumente de monitorizare și control.

Vă informăm că în conformitate cu HG 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), consumatorii au obligația să nu elimine DEEE ca deșeuri municipale nesortate și să le colecteze selectiv. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în forma X, ca în imaginea alaturată.