Select Page

Prelucrarea datelor personale

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

1.1. Date de contact

Site-ul www.BlueNote.ro aparține și este administrat de SC Bluenote Communications SA, companie care poate fi contactată astfel:

Telefonic: 0232.265.995
E-mail: office@bluenote.ro
la adresa: Iași, Str.Stejar, Nr.18, Construcția C1, Jud. Iași

Date fiscale: J22/101/2003, CUI: RO 15146404,
Cont bancar: RO57 INGB 0014 0000 4391 8911, ING N.V. Amsterdam, Suc. București, Agenția Iași.

S.C. Bluenote Communications S.A. este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 19292.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și a Regulamentului Uniunii Europene GDPR (“General Data Protection Regulation”) 679/2016, care intră în vigoare începând cu 25 mai 2018, Bluenote Communications SA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

1.2. Temeiul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

În scopul contactării operatorului folosind formularul de contact de pe site – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul stabilirii contactului și a unor informatii necesare, anterior încheierii unor contracte. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal împuterniciților noștri, în scopul realizării obiectului nostru de activitate.

1.3. Ce fel de informații colectăm

Informație furnizată direct de utilizator (persoana vizată): date furnizate la completarea formularului de contact;

Informație din raportul de trafic al serverului: atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dvs., ca adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde ați intrat în siteul nostru. Bluenote Communications SA, ca și alți operatori, înregistrează această informație;

Cookieuri: folosirea cookieurilor este un standard actual la multe dintre siteurile importante pe care le vizitați. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookieuri. Dacă preferați, puteți reseta browserul dvs. fie să vă anunțe ori de câte ori primiți câte un cookie fie să refuze chiar acceptarea cookieurilor. E posibil, însă, ca unele secțiuni ale siteului nostru să nu poată fi vizualizate normal dacă ați setat browserul dvs. să respingă cookieurile.

Trebuie să rețineți că ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online, ca forumurile online, e-mail, programul de FTP, grupurile de discuții, serviciile de chat, informația dezvăluită de dvs. poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate. Deși Bluenote Communications SA face tot posibilul să protejeze informația dvs. personală, Bluenote Communications SA nu vă poate asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propriul dvs. risc. Trebuie să înțelegeți de asemenea că sunteți unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ați dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

1.4. Perioada de stocare a datelor

Bluenote Communications SA, poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

Atunci când utilizați formularul de contact de pe site-ul nostru, păstrăm datele dumneavoastră personale pe toată durata relației noastre contractuale sau până când dvs. solicitați în mod expres ștergerea lor;

În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru mesaje de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați expres să le ștergem;

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atât timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările în vigoare.

1.5. Protecția informațiilor colectate de la Dvs.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dvs., vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația Uniunii Europene și a României în vigoare.

1.6. Cine are acces la informațiile colectate

Bluenote Communications SA nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dvs. expres și prealabil, cu excepția terților ce oferă serviciile de găzduire și transport(curier).

Bluenote Communications SA poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când este cerut de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor Bluenote Communications SA.

De asemenea, menționăm că Bluenote Communications SA nu va utiliza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în alte scopuri decât cele specificate mai sus, exceptând cazul în care se precizează expres și în scris acel scop, și pentru care s-a primit acordul dumneavoastră în prealabil.

Conform Legii nr. 677/2001 și Regulamentului European 679/2016, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces la datele dvs. în orice moment,
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (de rectificare),
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate,
  • dreptul la portabilitate (datele se pot muta sau transfera dintr-o bază de date în alta),
  • dreptul de ”a fi uitat” (ștergerea datelor),
  • dreptul la restricționarea prelucrării,
  • dreptul de opoziție (vă puteți opune deciziei de prelucrare a datelor în orice moment),
  • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment,
  • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă,
  • dreptul de a dezactiva cookies.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.